Zajímá mě tvůrčí proces, kdy je klient
spoluautor a já mezi ním a okolím vytvářím
neobvyklým způsobem neobyčejné prostředí.