Pro mě je každá práce
o experimentu, zkušenostech
a touze vytvářet nové věci.