NALABI – galerie

Rekonstrukce interiéru místnosti v domě na náměstí.

 

Proč umění a právě zde?
Přízemí domu dříve sloužilo jako prodejní či výrobní prostory. Vystřídaly se tu například prodejny pralinek, řeznictví, pečiva, dekoračních předmětů či ateliér umělce. Horní patra byla a stále jsou obývána majiteli domu. Poslední větší renovace domu proběhla na přelomu tisíciletí.
Velký zlom života na jaroměřském náměstí nastal v roce 2013, kdy velká voda strhla most na důležité pěší trase vedoucí přes náměstí. V této době také vzniklo velké obchodní centrum na okraji města a většina zdejších obchodů přišla o zákazníky.
Náš výstavní prostor je právě takovým opuštěným místem. Proto jsme se rozhodli výlohu využít k oživení náměstí a k potěšení kolemjdoucích či návštěvníků Jaroměře. Vystavovaná díla jsou alespoň drobným zpestřením nehybného parteru náměstí.​

 

O domu č.p. 5 v Jaroměři
Město Jaroměř vzniklo pravděpodobně v 2. polovině 13. století za vlády krále Přemysla Otakara II. v místě původního hradiště. Roku 1307 se Jaroměř stala královským věnným městem českých královen.
Měšťanský dům č.p. 5 je součástí jižní fronty jaroměřského náměstí v její východní části v blízkosti kostela sv. Mikuláše. Jedná se o kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR na území Městské památkové zóny Jaroměř. Sklepy a obvodové zdivo domu pocházejí z 15. století, patro bylo přestavěno po jednom z velkých požárů na konci 18. století a fasáda byla upravena ve stylu klasicismu.

Date

4.7.2024